Skatt og avgift

Spesialisert bistand på skatte- og avgiftsområdet for norske og internasjonale bedrifter. Våre interne og tilknyttede advokater og rådgivere sørger for optimal skatteeksponering og bistår ved bokettersyn.

Snakk med oss

Skatt

Vi bistår i alle faser innen skatteretten, herunder strategisk skatte- og avgiftsrådgivning, transaksjoner, klagesaker, skattetvister for klagenemnd og domstolene.

Utforsk

MVA, toll og særavgifter

Vi besitter bred erfaring og tilbyr spesialisert rådgivning på områdene mervardiavgift, toll og særavgifter.

Utforsk

Oppkjøp og omorganisering

Vi rådgir og bistår under gjennomføring av fisjoner, fusjoner og andre selskapsrettslige omorganiseringer.

Utforsk

Bokettersyn og klagesaker

Vi rådgir og bistår deg under bokettersyn og ved klagesaker overfor skatte- og avgiftsmyndighetene.

Utforsk

Virksomhet i utlandet

Vi sørger for at din virksomhet i utlandet er compliant på skatte- og avgiftsområdet og tar oss av nødvendig registrering og rapportering.

Utforsk

Samarbeidspartner fra utlandet

Vi sikrer korrekt skatte- og avgiftsrapportering når dere benytter dere av samarbeidspartnere i eller utenfor EU.

Utforsk
Konsern
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
mv@vacc.no‭+47 414 72 774‬
Drammen
Engene 18
3015 Drammen
mlt@vacc.no+47 480 26 561
Kragerø
Kirkegata 7
3770 Kragerø
mck@vacc.no+47 982 07 163
Kristiansand
Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223
Oslo
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663
Stavanger
Travbaneveien 3
4031 Stavanger
chj@vacc.no+47 408 90 534