Skatt og avgift

Spesialisert bistand på skatte- og avgiftsområdet for norske og internasjonale bedrifter. Våre interne og tilknyttede advokater og rådgivere sørger for optimal skatteeksponering og bistår ved bokettersyn.

Snakk med oss →

Skatt

Vi bistår i alle faser innen skatteretten, herunder strategisk skatte- og avgiftsrådgivning, transaksjoner, klagesaker, skattetvister for klagenemnd og domstolene.

MVA, toll og særavgifter

Vi besitter bred erfaring og tilbyr spesialisert rådgivning på områdene mervardiavgift, toll og særavgifter.

Oppkjøp og omorganisering

Vi rådgir og bistår under gjennomføring av fisjoner, fusjoner og andre selskapsrettslige omorganiseringer.

Bokettersyn og klagesaker

Vi rådgir og bistår deg under bokettersyn og ved klagesaker overfor skatte- og avgiftsmyndighetene.

Virksomhet i utlandet

Vi sørger for at din virksomhet i utlandet er compliant på skatte- og avgiftsområdet og tar oss av nødvendig registrering og rapportering.

Samarbeidspartner fra utlandet

Vi sikrer korrekt skatte- og avgiftsrapportering når dere benytter dere av samarbeidspartnere i eller utenfor EU.

Konsern

Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
br@vacc.no+47 930 01 257

Drammen

Engene 18
3015 Drammen
sm@vacc.no+47 470 57 605

Kragerø

Tangen 11 A
3766 Sannidal
mck@vacc.no+47 357 04 921

Kristiansand

Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223

Oslo

Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663

Stavanger

Vestre Svanholmen 11
4313 Sandnes
kl@vacc.no+47 982 64 214