Regnskap og lønn

Vi tar oss av regnskap, lønn og administrasjon av pensjon, så du kan fokusere på det du er god på. Med tverrfaglige leveranser, ny teknologi og moderne systemer sørger vi for høy effektivitet og automatisering.

Snakk med oss

Regnskap

Løpende bokføring, avstemming og dokumentasjon, remittering, fakturering, purring og forbedring av prosesser og rutiner

Lønn

Månedlig lønnskjøring, Rapportering A-Melding, Lønnsstatistikk til SSB, Bistand til krav om refusjon av sykepenger, remittering av lønn, skatt og avgifter.

Administrasjon av pensjon

Vi sørger for at din pensjonsordning blir korrekt implementert og at alle er inn- og utmeldt og at innbetalinger blir korrekte. Der vi leverer lønn automatiserer vi all administrasjon av pensjon.

Årsavslutning

Vi bistår deg med likningspapirer, årsregnskap og aksjonærregisteroppgaver slik at alt blir korrekt i de offentlige registerne. Vi har effektiv ekspertise som sikrer effektiv behandling

Konsern
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
br@vacc.no+47 930 01 257
Drammen
Engene 18
3015 Drammen
sm@vacc.no+47 470 57 605
Kragerø
Tangen 11 A
3766 Sannidal
mck@vacc.no+47 357 04 921
Kristiansand
Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223
Oslo
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663
Stavanger
Vestre Svanholmen 11
4313 Sandnes
kl@vacc.no+47 982 64 214