Thomas Thorsen

Daglig leder

|

Kristiansand

Thomas er statsautorisert revisor med Master i økonomi og administrasjon fra UiA, og Master i revisjon og regnskap fra NHH. Han har erfaring som regnskapssjef fra en stor gruppering innenfor e-handel, samt flere års erfaring som revisor. 

De siste årene har Thomas hatt fag- og personalansvar, samt ansvar for å effektivisere regnskapsprosesser og arbeidsrutiner. Gjennom dette arbeidet har han opparbeidet seg god kunnskap ved å utarbeide konsern og selskapsregnskap i tillegg til ligningspapirer.

Thomas har bred erfaring fra revisjon av alt fra små og mellomstore norske foretak, til internasjonale foretak innenfor eiendom, energi, industri og shipping. Han har opparbeidet seg betydelig kompetanse innenfor praktiske regnskaps- og skattemessige problemstillinger, samt kartlegging og evaluering av internkontroll

Konsern
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
br@vacc.no+47 930 01 257
Drammen
Engene 18
3015 Drammen
sm@vacc.no+47 470 57 605
Kragerø
Tangen 11 A
3766 Sannidal
mck@vacc.no+47 357 04 921
Kristiansand
Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223
Oslo
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663
Stavanger
Vestre Svanholmen 11
4313 Sandnes
kl@vacc.no+47 982 64 214