Markus D. Wroldsen

Partner | Value Tax

|

Oslo

Markus er jurist med spesialisering innen skatt og avgift. Han har særlig erfaring med avgiftsrettslige spørsmål for små og store virksomheter innen et bredt spekter av bransjer. Han bistår også med skatte- og selskapsrettslig bistand til norske og utenlandske klienter hvor han bidrar til optimale løsninger og strukturer. Han har også inngående erfaring med håndtering bokettersynsprosesser.


Markus har tidligere jobbet i skatteetaten med bokettersyn og kontroll av større foretak, samt med veiledning av SMB-selskaper. Han har også jobbet som jurist i et større revisjonshus. Markus publiserer jevnlig i skattefaglige tidsskrift.

Konsern
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
mv@vacc.no‭+47 414 72 774‬
Drammen
Engene 18
3015 Drammen
mlt@vacc.no+47 480 26 561
Kragerø
Ytre Strandvei 3
3770 Kragerø
mck@vacc.no+47 982 07 163
Kristiansand
Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223
Oslo
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663
Stavanger
Løkkeveien 111
4007 Stavanger
chj@vacc.no+47 408 90 534