Markus D. Wroldsen

Partner | Value Tax

|

Oslo

Hvem er jeg? 
Jeg er jurist med spesialisering innen skatt og avgift. Jeg har særlig erfaring med avgiftsrettslige spørsmål for små og store virksomheter innen et bredt spekter av bransjer. I tillegg bistår jeg med skatte- og selskapsrettslig bistand til norske og utenlandske klienter hvor jeg bidrar til optimale løsninger og strukturer. Jeg har også inngående erfaring med håndtering bokettersynsprosesser. Tidligere jobbet jeg i skatteetaten med bokettersyn og kontroll av større foretak, samt med veiledning av SMB-selskaper. Jeg har også jobbet som jurist i et større revisjonshus. Jeg publiserer jevnlig i skattefaglige tidsskrifter.

Konsern
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
mv@vacc.no‭+47 414 72 774‬
Drammen
Engene 18
3015 Drammen
mlt@vacc.no+47 480 26 561
Kragerø
Kirkegata 7
3770 Kragerø
mck@vacc.no+47 982 07 163
Kristiansand
Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223
Oslo
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663
Stavanger
Travbaneveien 3
4031 Stavanger
chj@vacc.no+47 408 90 534