Markus D. Wroldsen

Partner | Value Tax

|

Oslo

Markus er jurist med spesialisering innen skatt og avgift. Han har særlig erfaring med avgiftsrettslige spørsmål for små og store virksomheter innen et bredt spekter av bransjer. Han bistår også med skatte- og selskapsrettslig bistand til norske og utenlandske klienter hvor han bidrar til optimale løsninger og strukturer. Han har også inngående erfaring med håndtering bokettersynsprosesser.


Markus har tidligere jobbet i skatteetaten med bokettersyn og kontroll av større foretak, samt med veiledning av SMB-selskaper. Han har også jobbet som jurist i et større revisjonshus. Markus publiserer jevnlig i skattefaglige tidsskrift.

Konsern
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
br@vacc.no+47 930 01 257
Drammen
Engene 18
3015 Drammen
sm@vacc.no+47 470 57 605
Kragerø
Tangen 11 A
3766 Sannidal
mck@vacc.no+47 357 04 921
Kristiansand
Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223
Oslo
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663
Stavanger
Vestre Svanholmen 11
4313 Sandnes
kl@vacc.no+47 982 64 214