Jørgen Småbrekke

Partner

|

Kristiansand

Hvem er jeg?
Jeg er en vestlending som har bosatt meg på det blide Sørlandet. Jeg har tidligere erfaring fra PwC Accounting, hvor jeg jobbet 9 år som teamleder og controller. 4 av årene i PwC var jeg en del av ledergruppen og var med på å utvikle regnskap som et eget forretningsområde. Jeg er opptatt av system og kontroll. Jeg tar gjerne i bruk ny teknologi for å utføre oppgavene mer effektivt. I tiden før regnskapskarrieren jobbet jeg 5 år i teknologiselskaper, både som Daglig leder og som CFO.

En gang ble jeg spurt av en filmregissør: "Vi er alle kunstnere, hva er din kunstform?". Mitt svar var: "Jeg er tallkunstner".

Utdanning
Jeg er utdannet revisor ved Universitetet i Agder. Jeg har vært autorisert som regnskapsfører siden 2008.

Hva jobber jeg med?
Jeg brenner for å lage struktur i uoversiktlig tallmateriale. Kjernen i min hverdag består i å skape gode beslutningsgrunnlag. Enten det er internt til ledergruppen i Value eller til en av våre kunder. Verktøy som Excel og PowerBi trives jeg godt med. Jeg ønsker å kunne presentere kompliserte sammenhenger på en oversiktlig måte. Jeg har som mål å bygge rapporter som kunden enkelt kan forstå og forholde seg til. Jeg har lang erfaring med konsulentselskaper, private helseforetak og it selskaper.

Oslo
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663
Kristiansand
Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223
Konsern
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
mv@vacc.no‭+47 414 72 774‬
Drammen
Engene 18
3015 Drammen
ds@vacc.no+47 938 52 804
Kragerø
Kirkegata 7
3770 Kragerø
dbg@vacc.no+47 980 95 018