"Historisk sett har regnskapsfører for oss vært en sovende tallpusher. Sånn er det ikke lenger. Vi jobber i dag med Value Accounting, som vi opplever som et svært fremoverlent regnskapsbyrå, med fokus på å se kundens forretningsprosesser som en helhet."

Snorre Skar
Daglig leder, Profilpartner

Kort om bedriften:

Profilpartner samarbeider med en rekke kjente merkevarer som Krogsveen, AVIS, Joker, Nærbutikken, IKANO Bank, AKTIV og flere andre selskaper hvor merkevarebygging i praksis står sentralt. Med 24SevenOffice har Profilpartner et system som lar de jobbe med det de er best på.

Vårt bidrag:

Da Profilpartner i 2015 bestemte seg for å gå over til 24SevenOffice, hadde de lenge ønsket å legge alt i sky, og fleksibilitet var et etterlengtet gode.

– Etterpå ble verden en helt annen, det må jeg bare si. Det har hjulpet oss i å endre måten vi jobber på, og det gjør at vi bruker mindre tid på regnskap og gamle systemer. Før hadde vi ikke CRM, så en av kriteriene våre var å få en god CRM-løsning, for å slippe å jobbe med to databaser og systemer som ikke snakket sammen, sier Skar.

I 2017 gikk Profilpartner over til Value, med Ingun Væringstad Strandvik som rådgiver.

- Vi startet opp med en gjennomgang av nåværende arbeidsprosesser og eksisterende ressurser; teknologiske og menneskelige. Så snakket vi mye om hvordan de jobber med kundene og generell arbeidsgang, samt hvordan de ønsker å fremstå i markedet, forteller Strandvik.

– Gjennom slike samtaler får jeg som rådgiver større mulighet til å sette meg inn i virksomheten, kritiske suksessfaktorer for dem og får et inntrykk av menneskene som jobber der. I tillegg hadde Snorre mange tanker om hva som manglet for at de skulle nå flere av de langsiktige målene. Vi har hatt (og har fortsatt) mange diskusjoner om hva som skal til, skalering og tidslinjer, sier hun.

Økt innsyn i egne tall

I neste fase la Profilpartner og Value fast konkret arbeidsfordeling basert på behov Profilpartner hadde.

– Det viktigste vi har gjort så langter kartlegging av arbeidsprosesser og å omfordele ressursbruken. De har fått opplæring i 24SevenOffice, slik at de får økt kontroll over og innsyn i egne tall, mulighet for å lete og tilpasse, samt at de får innspill på hvordan de kan jobbe smartere. Dette er naturligvis en kontinuerlig prosess, sier Strandvik.

Hun forteller at Profilpartner bruker CRM på en metodisk og god måte, og at de har gode rutiner for tilbakelagring og historikk på kundenivå.

Konsern
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
mv@vacc.no‭+47 414 72 774‬
Drammen
Engene 18
3015 Drammen
mlt@vacc.no+47 480 26 561
Kragerø
Ytre Strandvei 3
3770 Kragerø
mck@vacc.no+47 982 07 163
Kristiansand
Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223
Oslo
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663
Stavanger
Løkkeveien 111
4007 Stavanger
chj@vacc.no+47 408 90 534