"Med 3500 medlemmer og 14 lokalforeninger er det viktig at NPF har full kontroll på kostnadssteder. Value har bistått med å etablere gode rutiner fog har tatt frem spesialtilpassede rapporter. Takk for at dere er så utrolig tilgjengelige og har rask responstid"

Ole Petter Kjæraas
Økonomisjef

Kort om bedriften:

Petroleumsnæringen er Norges viktigste bransje, og den er i konstant utvikling. Norsk Petroleumsforening er en medlemsorganisasjon for folk med interesse for norsk petroleumsvirksomhet.

Vårt bidrag:

Med 3500 aktive medlemmer og 14 lokalforeninger så er det viktig at NPF har full kontroll på hvilke kostnadssteder som blir belastet. Value har bistått med å etablere gode rutiner for inngående faktura og har også laget spesialtilpassede rapporter. 

Value Accounting har også bistått med etableringen av hel - elektronisk regnskap samt bistått med medlemsregister og annen bistand som har vært nødvendig for NPF.

Konsern
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
mv@vacc.no‭+47 414 72 774‬
Drammen
Engene 18
3015 Drammen
mlt@vacc.no+47 480 26 561
Kragerø
Ytre Strandvei 3
3770 Kragerø
mck@vacc.no+47 982 07 163
Kristiansand
Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223
Oslo
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663
Stavanger
Løkkeveien 111
4007 Stavanger
chj@vacc.no+47 408 90 534