"Vi har hatt en formidabel vekst og Bård og Kine har vært viktige sparringpartnere for oss med tanke på å forbedre og forenkle rutinene våre ved hjelp av smart bruk av teknologi. De er fleksible og har levert godt på våre høye krav til kvalitet og responstid."

Vegard Vik
Økonomisjef, Kolonial

Kort om bedriften:

Kolonial.no er Norges største dagligvareselskap på nett. Selskapet har i dag over 100 ansatte og opplever en formidabel vekst. Kolonial.no ble startet i 2013 av et ungt, teknologidrevet og ambisiøst team som var lei av å gå i butikken og ønsket å utnytte de teknologiske mulighetene for å gjøre hverdagene dine enklere.

Vårt bidrag:

Kolonial.no er likhet med Value Accounting i en tradisjonell bransje. Begge selskapene ønsker å benytte teknologi til å forbedre kundeopplevelsen. Vi har dermed hatt en gjensidig god kommunikasjon og forståelse for måten å jobbe på.

Ut over løpende regnskapsføring, har vi bistått selskapet på andre områder, eksempelvis ved at selskapets forsystem kommuniserer med regnskapssystemet.

Lønnskjøring har vært et sentralt punkt, hvor det med bakgrunn i stor vekst gjerne har vært flere nyansatte hver måned.

Det å etablere rapporteringsrutiner som gir selskapet en reell verdi og et godt beslutningsgrunnlag, er en prioritert oppgave for oss. Vi har etablert en rapporteringsstruktur som forenkler rapporteringen, og gir størst fokus på nøkkeltallene som er sentrale og viktigst for Kolonial. Dette tror og håper vi er et viktig bidrag til at selskapet skal ha bedre forutsetninger for å ta gode beslutninger videre i fremtiden.

Det har vært lærerikt og spennende å jobbe sammen med Kolonial.no, og vi ser fram til videre godt samarbeid.

Konsern
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
br@vacc.no+47 930 01 257
Drammen
Engene 18
3015 Drammen
sm@vacc.no+47 470 57 605
Kragerø
Tangen 11 A
3766 Sannidal
mck@vacc.no+47 357 04 921
Kristiansand
Markens Gate 9
4610 Kristiansand
dm@vacc.no+47 982 64 223
Oslo
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo
bh@vacc.no+47 919 00 663
Stavanger
Vestre Svanholmen 11
4313 Sandnes
kl@vacc.no+47 982 64 214